Odstraňovač sněhu - VŠEROB 3P

Toto nářadí nebo speciální ruční odstraňovač sněhu je vhodný také pro pracovníky, kteří provádí smluvní zajištění úklidu sněhu.

Varianta pro úklid sněhu a ledovice

Všerob 3P s originální variantou s přídavným nářadím pro zimní využití, rozšiřuje již stávající mechanizaci. Nepatří do kategorie známého klasického ručního nářadí pro úklid sněhu, jako jsou /lopaty, shrnovače, sekáče, košťata / ani do kategorie motorových odhrnovačů a fréz. Práce s tímto nářadím vyžaduje jen část fyzické síly, oproti ručním shrnovačům, které mají ještě omezené využití. Tato chráněná konstrukce reprezentuje nejkomplexnější řešení zimní údržby různých ploch od sněhu, ve všech jeho skupenstvích. Tato nejednoduší konstrukce vychází ze známých nedostatků ruční a motorové mechanizace. Stávající ruční mechanizace / velká namáhavost práce / – pracovník pracuje v nepřirozené poloze , musí hmotu často zvedat, odhazovat, nebo přenášet /nářadí typu lopat /. Předklon je dán nestejnoměrným výškovým úchopem nářadí a znej vyplývá především nepřiznivé zatížení jak svalstva, tak páteře, především v bederní oblasti. Důsledkem mohou být, a často bývají zdravotní problémy dlouhodobého až trvalého rázu.Dalším aspektem zvyšující již zmíněnou námahu práce je, že nářadí při shrnování sněhu často naráží na nerovnosti uklízeného povrchu, čímž se musí nářadí přizvedávat s hmotou.U shrnovačů váha přepravované hmoty zvyšuje tření shrnovače o podklad-terén čím, se zvyšuje jeho potřebná fyzická síla.Tyto zvýšené nároky na fyzickou sílu jsou také, při odstraňování mokrého sněhu ze sběrné plochy shrnovače.Z důvodu zvýšeného tření nářadí o povrch chodníků a ostatních ploch, dochází k velkému opotřebení tohoto nářadí. Životnost nářadí je velmi krátká.Toto nářadí není příliš vhodné k dlouhodobější kvalitně prováděné práci.

Motorové stroje pro úklid snižují potřebnou fyzickou sílu na minimum / podle typu a provedení /, ale je to vykoupeno vysokými pořizovacími a provozními náklady. I pro svůj výkon, to není univerzální řešení problematiky úklidu hlavně chodníků a ostatních nepravidelných ploch ve městech a dalších lokalitách, z důvodů jejích rozměrů, hmotnosti, omezené manévrovací schopnosti atd. Tyto atributy mají velký vliv na kvalitu a kvantitu provedené práce. Pokud práce není provedena kvalitně a včas, je sníh následně ušlapán, uježděn, kde se následně z něj se stane kluzká nebezpečná vrstva, zapříčiňující množství nebezpečných zdravotním úrazů i s trvalými následky. K odstranění tohoto stavu je použit různý posypový materiál. Tento potřebný posypový materiál ale také zvyšuje několikanásobně náklady na údržbu / posyp i jeho následné odstranění /. Toto může být také zapříčiněné opožděnou a nekvalitně provedenou práci, popřípadě, nedostatkem vhodné mechanizace. Použije-li se jako posypový materiál sůl / je škodlivá v mnoha směrech / vytvoří se polohustá až řídká kaše, v které občané musí chodit. Ve většině případů se nechává posypaný sníh přirozenou cestou odtát.Tento způsob nepřispívá životnímu prostředí. Protože se jedná většinou o nárazovou práci, kde rozhoduje čas a dostatečné nasazení vhodných prostředků pro úklid chodníků, může i Všerob 3P a jeho masivní nasazení přispět k čistotě a k bezpečné chůzi občanů po jejích ploše, přičemž se sníží i následné náklady spojené s posypem na nezanedbatelné ploše.

Co Všerob 3P umožňuje

Technické řešení konstrukce a účel řeší zlepšenou efektivnost práce pracovníka, při jeho snížené namáhavosti. Pracovník s nářadím pracuje ve vzpřímeném postoji a pohybem rukou vpřed a vzad, pohybuje s nářadím.Na větší vzdálenost tlačí toto nářadí jen před sebou. Obě ruce jsou ve stejné výši. Hlavní podstata spočívá v tom, že úklid sněhu probíhá tak, že pomocí odhrnovací radlice je sníh tlačen před radlicí ve směru jízdy, nebo je odhrnován na levou nebo pravou stranu.Odhrnování do stran se dosáhne stranovým přestavením radlice. Toto umožňuje speciální kloubový mechanismus.Tato radlice se ve všech polohách zajistí dvěma táhly. Odhrnovací radlice která je připevněna za otočný čep v přidaném držáku na nosiči nářadí všerobu 3P. Radlice má ve spodní části připevněna malá kolečka.Tyto kolečka jsou vsazená do radlice a mírně předsazená před hranu radlice, takže při jízdě vpřed najedou nejprve na překážku př. /vyvýšenou dlaždici apod. / odhrnovací radlice se nadzvedne a všerob 3Pmůže v souvislé jízdě pokračovat.Totéž může provést sám pracovník vyzdvižením rukou tak, že váha nářadí se přenese na přední kolo nosiče, a po přejeti překážky pracovník nářadí uvede do pracovní polohy. Kolečka jsou otočná přestavitelná do více poloh, tzn. že odhrnovací radlice může být 0-18mm. stabilně nastavena od země. Toto řešení má velký vliv na odpor nářadí se sněhem. Další výhodou tohoto řešení je, že se může odhrnovat sníh na velmi nerovném terénu i na travnatém povrchu. Můžeme také odhrnovat jen čerstvě napadaný sníh kde dříve byl proveden posyp a to tak, že si nastavíme patřičnou mezeru radlice od země.Tím nám kamenná drť zůstala ležet na zemi a sníh nad ni je odhrnut. Dochází k nemalým úsporám finančních prostředků za další posyp.Odhrnovácí radlice má otočně stavitelné bočnice, které mohou být i použité k rozšíření původního odhrnovacího záběru, nebo také jako zábrana úniku sněhu do strany v přímém směru, nebo při natočené radlici. Tato stavitelná stranice umožňuje odběr sněhu v podélném směru i od zdi domu, tak že nedochází k provlhčování zdi a tím odpadávání omítek. Na otočném čepu odhrnovací radlice si pracovník nastaví nářadí dle výšky své postavy. Seřízení v přímce rameno- zápěstí – přídavná kolečka výsledkem je nejmenší námaha. Pokud práce vyžaduje mít radlici bez kolečkových otvorů, tak se tyto otvory překryjí samostatným pásovým břitem bez otvorů /kovovým, plastovým, gumovým/. Souprava nářadí je lehká, proto se také snadno přepraví na rovné střechy rodinných domků nebo hal. Zde se pomocí tohoto nářadí může odklízet sníh, z důvodu zatékání, nebo velké váhy vrstvy sněhu. Nedochází při tom k poškození nátěru krytiny. K přesunu nářadí mezi pracovišti můžeme si zvolit - vzít nářadí do jedné ruky, nářadí jen přizvednout a přesunout váhu na přední kolečko, popřípadě je otočit o 180 stupňů tlačit je před sebou.

Další použití

Ušlapaný, uježděný sníh, ledovice. K rozrušení takového materiálu stačí si do pohyblivého držáku nosiče nářadí připevnit vhodný plecí nůž (14, 20, 33cm). Seřízení nářadí – na výšku postavy (zasunutím nebo vysunutím slupice plecího nože z pohyblivého držáku) a nastavení správného řezného úhlu nože, pomocí k tomu určených dvou šroubků. Pojezdem po takovém sněhu se tento sníh uvolní od podkladu, nakypří, popřípadě rozláme. Nože jsou ocelové, kalené.

Všerob
Konstrukce odhrn. radlice
Všerob
Konstrukce odhrn. radlice
Všerob
Konstrukce odhrn. radlice
Všerob
Konstrukce odhrn. radlice
Všerob
Konstrukce odhrn. radlice
Všerob
Konstrukce odhrn. radlice
Všerob
Odhrnování sypkého sněhu
Všerob
Odhrnování sypkého sněhu
Všerob
Odhrnování sypkého sněhu
Všerob
Odhrnování sypkého sněhu
Všerob
Odhrnování sypkého sněhu
Všerob
Odhrnování sypkého sněhu
Všerob
Odhrnování mokrého sněhu
Všerob
Odhrnování mokrého sněhu
Všerob
Odhrn rozbředlého sněhu
Všerob
Odhrn sněhu na trávníku
Všerob
Odhrn sněhu na střeše
Všerob
Pro odstranění ledovice
Všerob
Ledovice, uježděný sníh
Všerob
Přepravní poloha
Všerob
Přepravní poloha
Všerob
Odhrnování mokrého sněhu
Všerob
Odhrn. rozbředlého sněhu
Všerob
Odhrnutý sníh nad posypem


Copyright © Josef Valášek - KOVOVÝROBA / Vyrobil WEBdesign Znojman